Діапаузуюча трихограма - економна альтернатива
01 | 05 | 2018
Діапаузуюча трихограма - економна альтернатива

ТРИХОГРАМА – природна комаха-ентомофаг, яка живе в природі і допомагає людям у боротьбі з низкою шкідників. У біолабораторіях її розводять на яйцях природних видів комах-господарів (в основному на яйцепродукції зернової молі). Дрібна комаха бурого кольору, яка належить до родини трихограмід ряду перетинчастокрилих, знищує яйцекладки понад 80 видів шкідників. Трихограма розвивається всередині уражених нею яєць комах-шкідників. Уражені трихограмою яйця через кілька днів набувають темного забарвлення.

Паразитують лише личинки, а дорослі комахи живляться нектаром та росою.

При класичному застосуванні рядової трихограми у боротьбі з шкідниками сільськогосподарських культур проводиться три і більше випусків трихограми з різними нормами в залежності від чисельності шкідників: підгризаючих і листогризучих совок, плодожерок, листокруток, стеблового і лучного метеликів, щільності яйцекладок, та культури на яких проводиться випуск трихограми. Вони проводилися вручну, спеціальними пристроями наземним способом або авіацією, через 5-7 днів кожний випуск. У минулі роки маючи великі необмежені матеріальні ресурси внесення трихограми здійснювали за допомогою літаків АН. Проте у зв’язку з подорожчанням цього методу застосування, значним збільшенням витрат важливим стало питання здешевлення внесення трихограми, а також скоротити до одного її внесення, щоб дало змогу в рази зменшити затрати на застосування трихограми. Крім того як в Україні, так і в інших державах, маточну культуру трихограми поповнювали в мінімальних кількостях з природних станцій. Для вирішення дуже актуального питання скорочення випусків трихограми з трьох і більше до одного, спеціалістами ТОВ «Черкаського науково-виробничого центру по біологічному захисту рослин» була розроблена унікальна технологія виробництва діапаузуючої трихограми, що дало змогу застосувати її на площі понад 350 тисяч гектарів.

Для прикладу. Літ і яйцекладка стеблового метелика проходить на протязі не менше 25-30 днів. За старою схемою внесення трихограму на високостеблевих культурах (кукурудза, соняшник, конопля, сорго, просо, сад) потрібно було вносити її 3-4 рази ручним малоефективним способом. При такому внесені шкодочинність від пошкодження гусеницями сягала від 60-100% рослин в середній і високій ступенях. Тому була поставлена задача перед спеціалістами ТОВ НВЦ «Черкасибіозахист» зробити можливим одноразове внесення за допомогою економної малої авіації (дельтоплани «Бекас») із спеціальними апаратами для внесення трихограми, які оснащені GPS-навігаторами, щоб яйцеїд-паразит у діапаузуючому стані, ефективно працював на протязі всієї яйцекладки (біля місяця) на високостеблевих рослинах з ефективністю, яка дорівнювала або перевищувала 2-3 разове внесення рядової (звичайної) трихограми.

На протязі понад 15 років спеціалістами ТОВ НВЦ «Черкасибіозахист» проводилися випробування на різних культурах з різними нормами внесення трихограми, щоб зняти шкодочинність стеблового метелика і досягти максимальної ефективності прийшли до висновку, що випуск трихограми на початку яйцекладки шкідника повинно відродитися 20%, в період масової яйцекладки – 60% і на кінець яйцекладки – 20% трихограми.

Це стало можливим лише тільки при застосуванні діапаузуючої трихограми з різними періодами відродження. Співвідношення цієї трихограми застосовується незалежно від норми внесення трихограми. Досягнувши найбільшої стабільної ефективності при одноразовому внесенні діапаузуючої трихограми у боротьбі з стебловим метеликом на посівах кукурудзи, соняшника, проса, проте у зв’язку з суб’єктивними і об’єктивними причинами, змін кліматичних умов (спостерігається підвищення плюсових температур) склалися сприятливі умови для масової появи нових видів шкідників, які були характерні для країн Азії – це бавовникова совка, яка набуває масового поширення і в умовах лісостепу дає два покоління. Збільшилася шкодочинність совки-гамми, яка у наших умовах дає 3 покоління. Постало питання як захистити посіви кукурудзи, соняшника, проса від цих основних трьох шкідників, тому що в них різний період льоту, яйцекладки, відродження гусениць, різна шкодочинність.

Вирішення цього додаткового питання з мінімальними затратами і максимальною ефективністю стало можливим завдяки розроблених нашими спеціалістами ТОВ НВЦ «Черкасибіозахист» методів виробництва і застосування діапаузуючої трихограми.

У технології внесення такої трихограми і захисті с/г культур враховувалися прогнозована кількість яйцепродукції на одиницю площі, періоду льоту і яйцекладки шкідника, технологія вирощування культур, збільшення норми внесення трихограми при одноразовому внесені.

Як показує наш практичний (понад 50 років) досвід застосування трихограми на посівах сільськогосподарських культур, наприклад кукурудзи, від найбільш шкодочинних шкідників, а саме стеблового метелика, совки гами, бавовникової совки зберігається урожай цієї культури від 20 до 45 відсотків.

Затративши на її внесення 100-120 гривень на один гектар мінімально зберігається 1-1,5т зерна кукурудзи. За сьогоднішніми цінами це додаткове надходження коштів в господарство 4-5 тисяч грн. з кожного гектара, що компенсує затрати на 1 га посівного матеріалу та гербіцидів!

Трихограма – це один із найважливіших кроків до повномасштабного виробництва органічної продукції.